DETTE MÅ DU HA I ORDEN PÅ VERKSTEDET

Orden på verkstedet handler om så mye mer enn bare at ting har sin faste plass.

Orden handler om effektiv og lønnsom drift - eller inntekter, omsetning og bunnlinje, om du vil. Det handler også om å følge regler og forskrifter, som i praksis kan bety et «være eller ikke være» som seriøs aktør i verkstedbransjen.

WÜrthmannens topp 10 fokusområder

I denne e-boken peker vi på 10 viktige fokusområder for verkstedeiere som er opptatt av trygghet og lønnsomhet på verkstedet. Med «check» på punktene vi omtaler her, har du mye å vinne på drift og arbeidsmiljø og lite å frykte når tilsynsmyndighetene svinger innom dere for en kikk.

Wurtmannens-10-på-topp---verksted-bilde.png